Een reeds eeuwen durende misleiding - W.F. Veltman